.

Informace ke svozu bioodpadů

 Technické služby města Opočna s.r.o. ve spolupráci s městem Opočnem zahajují od 1.7. 2014 oddělený sběr bioodpadů.   

Tento projekt je realizován  na základě Operačního programu Životní prostředí - 40. výzva – Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží - 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady. Více o projektu najdete zde.

bioodpady opocno

 

 Sběr bioodpadů je realizován prostřednictvím sběrných nádob (viz níže), kdy zvony a popelnice budou instalovány trvale a vyprazdňovány dle svozového plánu (viz níže). Kovové velkoobjemové kontejnery budu přistavovány a odváženy sezónně dle vlastního svozového plánu (viz níže)

Úspěšnost a efektivita tohoto projektu ovšem závisí na Vás, občanech Opočna, Čánky, Dobříkovce, Přepych a Pohoří. Dovoluji si Vás proto zdvořile požádat o pečlivé dodržování třídění odpadů a ukládání pouze toho bioodpadu, který je možno likvidovat kompostováním. Pokud budou sběrné nádoby obsahovat i jiné nedovolené materiály, bude nutno provádět následné třídění, což celou věc velice prodraží. Je nutno míti na zřeteli, že náklady na sběr a likvidaci bioodpadů budou hrazeny z veřejných prostředků a je tedy škoda jimi takto plýtvat. A obráceně platí: Co může přijít do tříděněho bioodpadu, nepatří do komunálního odpadu. Komunální odpad je dražší. 

Co do kontejnerů patří a nepatří

Co do kontejnerů patří: Co do kontejnerů nepatří:
- tráva
- listí
- větve
- plevel
- zbytky rostlin
- sláma a seno
- piliny
- dřevní štěpka
- hlína z květináčů
- zbytky ovoce
- zbytky zeleniny
- čajové sáčky
- kávová sedlina
- skořápky
- komunální odpad
- jednorázové pleny
- obaly od potravin (sklo, plasty,
  plechovky, tetrapacky)

- textil, kůže, vlna
- maso a kosti
- oleje
- uhynulá zvířata
- popel
- uhlí
- cigarety
- sáčky z vysavače
- kamení
- jiné biologicky nerozložitelné odpady

Svozový plán

V roce 2014 jsme vydali zkušební svozový plán sběrných nádob na bioodpad (popelnic, zvonů i velkooběmových kontejnerů). Praxe ale ukázala. že bude vhodnější reagovat na naplněnost sběrných nádob a zajistit odvozy dle aktuálního stavu. Z tohoto důvodu není v tuto chvíli žádný svozový plán v platnosti. Nádoby průběžně kontrolujeme a zajišťujeme jejich průběžné vyprazdňování. Může se stát, že jeden den nádobu vyvezeme a druhý den bude opět přeplněna, pak budeme rádi, když nám dáte vědět. Díky.

Stanoviště nádob na bioodpad

Číslo stáníMístoTyp nádobym3
1 Trčkovo popelnice 0,24
2 Pohořská zvon 1,1
3 Švamberk zvon 2,1
4 Dobrušská čp 622 popelnice 0,24
5 Dobrušská čp 574 zvon 1,1
6 Severní kontejner 14
7 U Jordánku zvon 1,1
8 Tyršova zvon 1,1
9 Čánka zvon 2,1
10 Dobříkovac zvon 2,1
11 Štefanka zvon 1,1
12 Ořechová kontejner 14
13 Jiráskova zvon 1,1
14 Pohoří kontejner 14
15 Přepychy kontejner 14
Jste zde: Domů Technické služby Informace ke svozu bioodpadů